Calendrier des expositions


1. RUSSIE

VilleDates de l'exposition
  Moscow 26/01/2019
  Perm 02/02/2019 - 03/02/2019
  Moscow 23/02/2019
  Moscow 24/02/2019
  St. Petersburg 03/03/2019
  St. Petersburg 16/03/2019 - 17/03/2019
  Yekaterinburg 06/04/2019 - 07/04/2019
  Belgorod 06/04/2019 - 07/04/2019
  Krasnodar 21/04/2019
  Tjumen 04/05/2019 - 05/05/2019
  St. Petersburg 04/05/2019
  St. Petersburg 05/05/2019
  Rostov-na-Donu 10/05/2019
  Samara 11/05/2019
  Samara 12/05/2019
  Omsk 18/05/2019
  Omsk 19/05/2019
  Stavropol 18/05/2019
  Kazan 19/05/2019
  Pskov 19/05/2019
  Moscow 25/05/2019
  Vladivostok 26/05/2019
  Irkutsk 08/06/2019
  Novorossiysk 09/06/2019
  St. Petersburg 29/06/2019
  St. Petersburg 30/06/2019
  Vladimir 06/07/2019
  Barnaul 13/07/2019
  Smolensk 20/07/2019
  Smolensk 21/07/2019
  Kazan 27/07/2019
  Kaliningrad 27/07/2019
  Kaliningrad 28/07/2019
  Kursk 28/07/2019
  Pskov 03/08/2019 - 04/08/2019
  Chelyabinsk 17/08/2019 - 18/08/2019
  Velikiy Novgorod 24/08/2019 - 25/08/2019
  Rostov-na-Donu 25/08/2019
  Khabarovsk 07/09/2019 - 08/09/2019
  Murmansk 07/09/2019 - 08/09/2019
  Serpukhov 14/09/2019
  Krasnodar 15/09/2019
  Sochi 22/09/2019
  Vladivostok 29/09/2019
  Voronezh 05/10/2019
  Nizhniy Novgorod 19/10/2019
  Nizhniy Novgorod 20/10/2019
  Novosibirsk 19/10/2019
  Novosibirsk 20/10/2019
  Moscow 02/11/2019
  Moscow 03/11/2019
  Moscow 04/11/2019
  Yekaterinburg 16/11/2019 - 17/11/2019
  St. Petersburg 14/12/2019
  St. Petersburg 15/12/2019
  Moscow 25/01/2020
  Perm 01/02/2020 - 02/02/2020
  Vladivostok 23/02/2020
  St. Petersburg 07/03/2020 - 08/03/2020
  Voronezh 15/08/2020
  Chelyabinsk 15/08/2020 - 16/08/2020
  Kazan 16/08/2020
  Pskov 16/08/2020
  Rostov-na-Donu 16/08/2020
  Irkutsk 22/08/2020
  Velikiy Novgorod 23/08/2020
  Novorossiysk 23/08/2020
  Vladivostok 23/08/2020
  Stavropol 29/08/2020
  Smolensk 29/08/2020
  Smolensk 30/08/2020
  Samara 05/09/2020
  Samara 06/09/2020
  Khabarovsk 05/09/2020 - 06/09/2020
  Murmansk 05/09/2020 - 06/09/2020
  Smolensk 05/09/2020
  Yaroslavl 06/09/2020
  Pskov 06/09/2020
  Rostov-na-Donu 06/09/2020
  Omsk 12/09/2020
  Omsk 13/09/2020
  Vladimir 12/09/2020
  Vladimir 13/09/2020
  Kaliningrad 18/09/2020
  Kaliningrad 19/09/2020
  Kaliningrad 20/09/2020
  Tyumen 19/09/2020
  Krasnodar 19/09/2020
  Krasnodar 20/09/2020
  Barnaul 20/09/2020
  Saint Petersburg 26/09/2020
  Krasnoyarsk 26/09/2020
  Krasnoyarsk 27/09/2020
  Kursk 27/09/2020
  Sochi 27/09/2020
  Vladivostok 27/09/2020
  Belgorod 03/10/2020 - 04/10/2020
  Nizhniy Novgorod 17/10/2020
  Nizhniy Novgorod 18/10/2020
  St. Petersburg 24/10/2020 - 25/10/2020
  Kazan 25/10/2020
  Moscow 13/11/2020
  Moscow 14/11/2020
  Moscow 15/11/2020
  St. Petersburg 21/11/2020
  St. Petersburg 22/11/2020
  Yekaterinburg 21/11/2020 - 22/11/2020
  Rostov-on-Don 21/11/2020 - 22/11/2020
  Novosibirsk 05/12/2020
  Novosibirsk 06/12/2020
  St. Petersburg 11/12/2020
  St. Petersburg 12/12/2020
  St. Petersburg 13/12/2020
  Irkutsk 12/12/2020
  Moscow 23/01/2021
  Moscow 24/01/2021
  Perm 30/01/2021 - 31/01/2021
  Vladivostok 28/02/2021
  Saransk 07/03/2021
  Saint Petersburg 08/03/2021
  Belgorod 03/04/2021 - 04/04/2021
  Krasnodar 17/04/2021
  Krasnodar 18/04/2021
  Saint Petersburg 24/04/2021
  Saint Petersburg 25/04/2021
  Khabarovsk 24/04/2021 - 25/04/2021
  Saratov 25/04/2021
  Moscow 01/05/2021
  Moscow 02/05/2021
  Omsk 08/05/2021
  Omsk 09/05/2021
  Samara 08/05/2021
  Samara 09/05/2021
  Stavropol 08/05/2021
  Pskov 15/05/2021
  Yoshkar Ola 29/05/2021
  Perm 29/05/2021 - 30/05/2021
  Vladivostok 30/05/2021
  Irkutsk 05/06/2021
  Irkutsk 06/06/2021
  Tyumen 05/06/2021
  Tyumen 06/06/2021
  Novorossiysk 06/06/2021
  Zarechny 12/06/2021 - 13/06/2021
  Smolensk 19/06/2021
  Smolensk 20/06/2021
  Orenburg 19/06/2021
  Bryansk 20/06/2021
  Saint Petersburg 26/06/2021
  Saint Petersburg 27/06/2021
  Magnitogosk 26/06/2021
  Kazan 27/06/2021
  Vladimir 03/07/2021
  Vladimir 04/07/2021
  Barnaul 10/07/2021
  Omsk 10/07/2021
  Omsk 11/07/2021
  Irkutsk 18/07/2021
  Yaroslavl 18/07/2021
  Kaliningrad 23/07/2021
  Kaliningrad 24/07/2021
  Kaliningrad 25/07/2021
  Smolensk 24/07/2021
  Kazan 24/07/2021
  Pskov 31/07/2021 - 01/08/2021
  Volgograd 01/08/2021
  Kursk 01/08/2021
  Krasnoyarsk 07/08/2021
  Krasnoyarsk 08/08/2021
  Cheboksary 14/08/2021
  Voronezh 21/08/2021
  Velikiy Novgorod 21/08/2021 - 22/08/2021
  Chelyabinsk 21/08/2021 - 22/08/2021
  Arkhangelsk 29/08/2021
  Rostov-na-Donu 29/08/2021
  Murmansk 04/09/2021 - 05/09/2021
  Khabarovsk 04/09/2021 - 05/09/2021
  Moscow 11/09/2021
  Moscow 12/09/2021
  Vladivostok 25/09/2021
  Vladivostok 26/09/2021
  Novosibirsk 25/09/2021
  Saint Petersburg 25/09/2021
  Sochi 26/09/2021
  Perm 09/10/2021 - 10/10/2021
  Nizhniy Novgorod 23/10/2021
  Nizhniy Novgorod 24/10/2021
  Ekaterinburg 20/11/2021 - 21/11/2021
  Rostov-na-Donu 20/11/2021 - 21/11/2021
  Novosibirsk 04/12/2021
  Novosibirsk 05/12/2021
  Yuzhno-Sakhalinsk 04/12/2021 - 05/12/2021
  Saint Petersburg 10/12/2021
  Saint Petersburg 11/12/2021
  Saint Petersburg 12/12/2021
  Stavropol 12/12/2021