Show schedules


1. RUSSIA

City of the showDates of the show
  Moscow 1/26/2019
  Perm 2/2/2019 - 2/3/2019
  Moscow 2/23/2019
  Moscow 2/24/2019
  St. Petersburg 3/3/2019
  St. Petersburg 3/16/2019 - 3/17/2019
  Yekaterinburg 4/6/2019 - 4/7/2019
  Belgorod 4/6/2019 - 4/7/2019
  Krasnodar 4/21/2019
  Tjumen 5/4/2019 - 5/5/2019
  St. Petersburg 5/4/2019
  St. Petersburg 5/5/2019
  Rostov-na-Donu 5/10/2019
  Samara 5/11/2019
  Samara 5/12/2019
  Omsk 5/18/2019
  Omsk 5/19/2019
  Stavropol 5/18/2019
  Kazan 5/19/2019
  Pskov 5/19/2019
  Moscow 5/25/2019
  Vladivostok 5/26/2019
  Irkutsk 6/8/2019
  Novorossiysk 6/9/2019
  St. Petersburg 6/29/2019
  St. Petersburg 6/30/2019
  Vladimir 7/6/2019
  Barnaul 7/13/2019
  Smolensk 7/20/2019
  Smolensk 7/21/2019
  Kazan 7/27/2019
  Kaliningrad 7/27/2019
  Kaliningrad 7/28/2019
  Kursk 7/28/2019
  Pskov 8/3/2019 - 8/4/2019
  Chelyabinsk 8/17/2019 - 8/18/2019
  Velikiy Novgorod 8/24/2019 - 8/25/2019
  Rostov-na-Donu 8/25/2019
  Khabarovsk 9/7/2019 - 9/8/2019
  Murmansk 9/7/2019 - 9/8/2019
  Serpukhov 9/14/2019
  Krasnodar 9/15/2019
  Sochi 9/22/2019
  Vladivostok 9/29/2019
  Voronezh 10/5/2019
  Nizhniy Novgorod 10/19/2019
  Nizhniy Novgorod 10/20/2019
  Novosibirsk 10/19/2019
  Novosibirsk 10/20/2019
  Moscow 11/2/2019
  Moscow 11/3/2019
  Moscow 11/4/2019
  Yekaterinburg 11/16/2019 - 11/17/2019
  St. Petersburg 12/14/2019
  St. Petersburg 12/15/2019
  Moscow 1/25/2020
  Perm 2/1/2020 - 2/2/2020
  Vladivostok 2/23/2020
  St. Petersburg 3/7/2020 - 3/8/2020
  Voronezh 8/15/2020
  Chelyabinsk 8/15/2020 - 8/16/2020
  Kazan 8/16/2020
  Pskov 8/16/2020
  Rostov-na-Donu 8/16/2020
  Irkutsk 8/22/2020
  Velikiy Novgorod 8/23/2020
  Novorossiysk 8/23/2020
  Vladivostok 8/23/2020
  Stavropol 8/29/2020
  Smolensk 8/29/2020
  Smolensk 8/30/2020
  Samara 9/5/2020
  Samara 9/6/2020
  Khabarovsk 9/5/2020 - 9/6/2020
  Murmansk 9/5/2020 - 9/6/2020
  Krasnoyarsk 9/5/2020
  Krasnoyarsk 9/6/2020
  Smolensk 9/5/2020
  Yaroslavl 9/6/2020
  Pskov 9/6/2020
  Rostov-na-Donu 9/6/2020
  Omsk 9/12/2020
  Omsk 9/13/2020
  Vladimir 9/12/2020
  Vladimir 9/13/2020
  Kaliningrad 9/18/2020
  Kaliningrad 9/19/2020
  Kaliningrad 9/20/2020
  Tyumen 9/19/2020 - 9/20/2020
  Krasnodar 9/19/2020
  Krasnodar 9/20/2020
  Barnaul 9/20/2020
  Saint Petersburg 9/26/2020
  Sochi 9/27/2020
  Vladivostok 9/27/2020
  Kursk 9/27/2020
  Belgorod 10/3/2020 - 10/4/2020
  Nizhniy Novgorod 10/17/2020
  Nizhniy Novgorod 10/18/2020
  St. Petersburg 10/24/2020 - 10/25/2020
  Kazan 10/25/2020
  Moscow 11/13/2020
  Moscow 11/14/2020
  Moscow 11/15/2020
  St. Petersburg 11/21/2020
  St. Petersburg 11/22/2020
  Yekaterinburg 11/21/2020 - 11/22/2020
  Rostov-on-Don 11/21/2020 - 11/22/2020
  Novosibirsk 12/5/2020
  Novosibirsk 12/6/2020
  St. Petersburg 12/11/2020
  St. Petersburg 12/12/2020
  St. Petersburg 12/13/2020
  Irkutsk 12/12/2020
  Moscow 1/23/2021
  Moscow 1/24/2021
  Perm 1/30/2021 - 1/31/2021
  Vladivostok 2/28/2021
  Saransk 3/7/2021
  Saint Petersburg 3/8/2021
  Belgorod 4/3/2021 - 4/4/2021
  Krasnodar 4/17/2021
  Krasnodar 4/18/2021
  Saint Petersburg 4/24/2021
  Saint Petersburg 4/25/2021
  Khabarovsk 4/24/2021 - 4/25/2021
  Saratov 4/25/2021
  Moscow 5/1/2021
  Moscow 5/2/2021
  Omsk 5/8/2021
  Omsk 5/9/2021
  Samara 5/8/2021
  Samara 5/9/2021
  Stavropol 5/8/2021
  Pskov 5/15/2021
  Yoshkar Ola 5/29/2021
  Perm 5/29/2021 - 5/30/2021
  Vladivostok 5/30/2021
  Irkutsk 6/5/2021
  Irkutsk 6/6/2021
  Tyumen 6/5/2021
  Tyumen 6/6/2021
  Novorossiysk 6/6/2021
  Zarechny 6/12/2021 - 6/13/2021
  Smolensk 6/19/2021
  Smolensk 6/20/2021
  Orenburg 6/19/2021
  Bryansk 6/20/2021
  Saint Petersburg 6/26/2021
  Saint Petersburg 6/27/2021
  Magnitogosk 6/26/2021
  Kazan 6/27/2021
  Vladimir 7/3/2021
  Vladimir 7/4/2021
  Barnaul 7/10/2021
  Omsk 7/10/2021
  Omsk 7/11/2021
  Irkutsk 7/18/2021
  Yaroslavl 7/18/2021
  Kaliningrad 7/23/2021
  Kaliningrad 7/24/2021
  Kaliningrad 7/25/2021
  Smolensk 7/24/2021
  Kazan 7/24/2021
  Pskov 7/31/2021 - 8/1/2021
  Volgograd 8/1/2021
  Kursk 8/1/2021
  Krasnoyarsk 8/7/2021
  Krasnoyarsk 8/8/2021
  Cheboksary 8/14/2021
  Voronezh 8/21/2021
  Velikiy Novgorod 8/21/2021 - 8/22/2021
  Chelyabinsk 8/21/2021 - 8/22/2021
  Arkhangelsk 8/29/2021
  Rostov-na-Donu 8/29/2021
  Murmansk 9/4/2021 - 9/5/2021
  Khabarovsk 9/4/2021 - 9/5/2021
  Moscow 9/11/2021
  Moscow 9/12/2021
  Vladivostok 9/25/2021
  Vladivostok 9/26/2021
  Novosibirsk 9/25/2021
  Saint Petersburg 9/25/2021
  Sochi 9/26/2021
  Perm 10/9/2021 - 10/10/2021
  Nizhniy Novgorod 10/23/2021
  Nizhniy Novgorod 10/24/2021
  Ekaterinburg 11/20/2021 - 11/21/2021
  Rostov-na-Donu 11/20/2021 - 11/21/2021
  Novosibirsk 12/4/2021
  Novosibirsk 12/5/2021
  Yuzhno-Sakhalinsk 12/4/2021 - 12/5/2021
  Saint Petersburg 12/10/2021
  Saint Petersburg 12/11/2021
  Saint Petersburg 12/12/2021
  Stavropol 12/12/2021