Ausstellungskalender


1. RUSSLAND

AusstellungsortAusstellungsdaten
  Moscow 26.01.2019
  Perm 02.02.2019 - 03.02.2019
  Moscow 23.02.2019
  Moscow 24.02.2019
  St. Petersburg 03.03.2019
  St. Petersburg 16.03.2019 - 17.03.2019
  Yekaterinburg 06.04.2019 - 07.04.2019
  Belgorod 06.04.2019 - 07.04.2019
  Krasnodar 21.04.2019
  Tjumen 04.05.2019 - 05.05.2019
  St. Petersburg 04.05.2019
  St. Petersburg 05.05.2019
  Rostov-na-Donu 10.05.2019
  Samara 11.05.2019
  Samara 12.05.2019
  Omsk 18.05.2019
  Omsk 19.05.2019
  Stavropol 18.05.2019
  Kazan 19.05.2019
  Pskov 19.05.2019
  Moscow 25.05.2019
  Vladivostok 26.05.2019
  Irkutsk 08.06.2019
  Novorossiysk 09.06.2019
  St. Petersburg 29.06.2019
  St. Petersburg 30.06.2019
  Vladimir 06.07.2019
  Barnaul 13.07.2019
  Smolensk 20.07.2019
  Smolensk 21.07.2019
  Kazan 27.07.2019
  Kaliningrad 27.07.2019
  Kaliningrad 28.07.2019
  Kursk 28.07.2019
  Pskov 03.08.2019 - 04.08.2019
  Chelyabinsk 17.08.2019 - 18.08.2019
  Velikiy Novgorod 24.08.2019 - 25.08.2019
  Rostov-na-Donu 25.08.2019
  Khabarovsk 07.09.2019 - 08.09.2019
  Murmansk 07.09.2019 - 08.09.2019
  Serpukhov 14.09.2019
  Krasnodar 15.09.2019
  Sochi 22.09.2019
  Vladivostok 29.09.2019
  Voronezh 05.10.2019
  Nizhniy Novgorod 19.10.2019
  Nizhniy Novgorod 20.10.2019
  Novosibirsk 19.10.2019
  Novosibirsk 20.10.2019
  Moscow 02.11.2019
  Moscow 03.11.2019
  Moscow 04.11.2019
  Yekaterinburg 16.11.2019 - 17.11.2019
  St. Petersburg 14.12.2019
  St. Petersburg 15.12.2019
  Moscow 25.01.2020
  Perm 01.02.2020 - 02.02.2020
  Vladivostok 23.02.2020
  St. Petersburg 07.03.2020 - 08.03.2020
  Voronezh 15.08.2020
  Chelyabinsk 15.08.2020 - 16.08.2020
  Kazan 16.08.2020
  Pskov 16.08.2020
  Rostov-na-Donu 16.08.2020
  Irkutsk 22.08.2020
  Velikiy Novgorod 23.08.2020
  Novorossiysk 23.08.2020
  Vladivostok 23.08.2020
  Stavropol 29.08.2020
  Smolensk 29.08.2020
  Smolensk 30.08.2020
  Samara 05.09.2020
  Samara 06.09.2020
  Khabarovsk 05.09.2020 - 06.09.2020
  Murmansk 05.09.2020 - 06.09.2020
  Smolensk 05.09.2020
  Yaroslavl 06.09.2020
  Pskov 06.09.2020
  Rostov-na-Donu 06.09.2020
  Omsk 12.09.2020
  Omsk 13.09.2020
  Vladimir 12.09.2020
  Vladimir 13.09.2020
  Kaliningrad 18.09.2020
  Kaliningrad 19.09.2020
  Kaliningrad 20.09.2020
  Tyumen 19.09.2020
  Krasnodar 19.09.2020
  Krasnodar 20.09.2020
  Barnaul 20.09.2020
  Saint Petersburg 26.09.2020
  Krasnoyarsk 26.09.2020
  Krasnoyarsk 27.09.2020
  Kursk 27.09.2020
  Sochi 27.09.2020
  Vladivostok 27.09.2020
  Belgorod 03.10.2020 - 04.10.2020
  Nizhniy Novgorod 17.10.2020
  Nizhniy Novgorod 18.10.2020
  St. Petersburg 24.10.2020 - 25.10.2020
  Kazan 25.10.2020
  Moscow 13.11.2020
  Moscow 14.11.2020
  Moscow 15.11.2020
  St. Petersburg 21.11.2020
  St. Petersburg 22.11.2020
  Yekaterinburg 21.11.2020 - 22.11.2020
  Rostov-on-Don 21.11.2020 - 22.11.2020
  Novosibirsk 05.12.2020
  Novosibirsk 06.12.2020
  St. Petersburg 11.12.2020
  St. Petersburg 12.12.2020
  St. Petersburg 13.12.2020
  Irkutsk 12.12.2020
  Moscow 23.01.2021
  Moscow 24.01.2021
  Perm 30.01.2021 - 31.01.2021
  Vladivostok 28.02.2021
  Saransk 07.03.2021
  Saint Petersburg 08.03.2021
  Belgorod 03.04.2021 - 04.04.2021
  Krasnodar 17.04.2021
  Krasnodar 18.04.2021
  Saint Petersburg 24.04.2021
  Saint Petersburg 25.04.2021
  Khabarovsk 24.04.2021 - 25.04.2021
  Saratov 25.04.2021
  Moscow 01.05.2021
  Moscow 02.05.2021
  Omsk 08.05.2021
  Omsk 09.05.2021
  Samara 08.05.2021
  Samara 09.05.2021
  Stavropol 08.05.2021
  Pskov 15.05.2021
  Yoshkar Ola 29.05.2021
  Perm 29.05.2021 - 30.05.2021
  Vladivostok 30.05.2021
  Irkutsk 05.06.2021
  Irkutsk 06.06.2021
  Tyumen 05.06.2021
  Tyumen 06.06.2021
  Novorossiysk 06.06.2021
  Zarechny 12.06.2021 - 13.06.2021
  Smolensk 19.06.2021
  Smolensk 20.06.2021
  Orenburg 19.06.2021
  Bryansk 20.06.2021
  Saint Petersburg 26.06.2021
  Saint Petersburg 27.06.2021
  Magnitogosk 26.06.2021
  Kazan 27.06.2021
  Vladimir 03.07.2021
  Vladimir 04.07.2021
  Barnaul 10.07.2021
  Omsk 10.07.2021
  Omsk 11.07.2021
  Irkutsk 18.07.2021
  Yaroslavl 18.07.2021
  Kaliningrad 23.07.2021
  Kaliningrad 24.07.2021
  Kaliningrad 25.07.2021
  Smolensk 24.07.2021
  Kazan 24.07.2021
  Pskov 31.07.2021 - 01.08.2021
  Volgograd 01.08.2021
  Kursk 01.08.2021
  Krasnoyarsk 07.08.2021
  Krasnoyarsk 08.08.2021
  Cheboksary 14.08.2021
  Voronezh 21.08.2021
  Velikiy Novgorod 21.08.2021 - 22.08.2021
  Chelyabinsk 21.08.2021 - 22.08.2021
  Arkhangelsk 29.08.2021
  Rostov-na-Donu 29.08.2021
  Murmansk 04.09.2021 - 05.09.2021
  Khabarovsk 04.09.2021 - 05.09.2021
  Moscow 11.09.2021
  Moscow 12.09.2021
  Vladivostok 25.09.2021
  Vladivostok 26.09.2021
  Novosibirsk 25.09.2021
  Saint Petersburg 25.09.2021
  Sochi 26.09.2021
  Perm 09.10.2021 - 10.10.2021
  Nizhniy Novgorod 23.10.2021
  Nizhniy Novgorod 24.10.2021
  Ekaterinburg 20.11.2021 - 21.11.2021
  Rostov-na-Donu 20.11.2021 - 21.11.2021
  Novosibirsk 04.12.2021
  Novosibirsk 05.12.2021
  Yuzhno-Sakhalinsk 04.12.2021 - 05.12.2021
  Saint Petersburg 10.12.2021
  Saint Petersburg 11.12.2021
  Saint Petersburg 12.12.2021
  Stavropol 12.12.2021