Show schedules


1. TAIWAN

City of the showDates of the show
  Taipei 1/10/2021
  Taichung 1/31/2021
  Hsinchu 3/7/2021
  Tainan 3/28/2021
  Taipei 4/18/2021
  Taichung 5/15/2021
  Taichung 8/29/2021
  Tainan 9/12/2021
  Yilan 9/26/2021
  Taipei 10/16/2021
  Taipei 10/17/2021
  Taichung 11/14/2021
  Tainan 11/28/2021
  Chiayi 12/19/2021
  Changhua 1/9/2022
  Taipei 1/16/2022
  Taichung 2/20/2022
  Hsinchu 3/6/2022
  Tainan 3/20/2022
  Hsinchu 4/17/2022
  Taichung 5/15/2022
  Taichung 5/29/2022
  Tainan 6/12/2022
  Taipei 7/9/2022
  Taipei 7/10/2022
  Nantou 8/14/2022
  Yilan 9/4/2022
  Tainan 9/18/2022
  Taipei 10/16/2022
  Taipei 10/17/2022
  Changhua 11/13/2022
  Tainan 11/27/2022
  Chiayi 12/18/2022
  Taipei 1/8/2023
  Changhua 2/12/2023
  Hsinchu 3/5/2023
  Tainan 3/19/2023
  Kaohsiung 4/21/2023
  Kaohsiung 4/22/2023
  Kaohsiung - Section Dog Show: Asia & the Pacific 4/23/2023
  Changhua 5/28/2023
  Taichung 6/11/2023
  Tainan 6/25/2023
  Taipei 7/16/2023
  Changhua 8/13/2023
  Yilan 9/3/2023
  Tainan 9/17/2023
  Taipei 10/21/2023
  Taipei 10/22/2023
  Tainan 11/5/2023
  Changhua 11/19/2023
  Chiayi 12/17/2023