Show schedules


1. TAIWAN

City of the showDates of the show
  Hsinchu 1/8/2023
  Changhua 2/12/2023
  Kaohsiung 4/21/2023
  Kaohsiung 4/22/2023
  Kaohsiung - Section Dog Show: Asia, Africa & Oceania 4/23/2023
  Nantou 5/14/2023
  Tainan 6/4/2023
  Nantou 6/18/2023
  Taipei 7/23/2023
  Miaoli 8/13/2023
  Tainan 9/17/2023
  Yilan 10/1/2023
  Xinzhu 10/29/2023
  Taichung 11/12/2023
  Tainan 11/26/2023
  Chiayi 12/16/2023
  Chiayi 12/17/2023
  Xinzhu 1/7/2024
  Taichung 1/28/2024
  Miaoli 3/2/2024
  Miaoli 3/3/2024
  Taipei 4/21/2024
  Taichung 5/18/2024
  Taichung 5/19/2024
  Taichung 6/2/2024
  Taipei 6/16/2024
  Tainan 7/14/2024
  Miaoli 8/18/2024
  Yilan 9/1/2024
  Tainan 9/22/2024
  Hsinchu 10/19/2024
  Hsinchu 10/20/2024
  Tainan 11/3/2024
  Changhua 11/17/2024
  Chiayi 12/15/2024
  Taipei 1/12/2025
  Taichung 2/16/2025
  Miaoli 3/2/2025
  Tainan 3/16/2025
  Hsinchu 4/20/2025
  Taichung 5/18/2025
  Taichung 6/8/2025
  Tainan 6/22/2025
  Taipei 7/20/2025
  Miaoli 8/17/2025
  Yilan 8/31/2025
  Tainan 9/14/2025
  Taipei 10/12/2025
  Tainan 11/2/2025
  Taichung 11/16/2025
  Chiayi 12/14/2025