Show schedules


1. KOSOVO

City of the showDates of the show
  Prizren 3/24/2022
  Prizren 3/25/2022
  Peja 5/9/2022
  Peja 5/10/2022
  Prishtina 8/9/2022
  Prishtina 8/10/2022
  Gjilan 8/31/2022
  Gjilan 9/1/2022
  Peja 10/24/2022
  Peja 10/25/2022
  prishtina 11/29/2022
  prishtina 11/30/2022
  Prizren 3/30/2023
  Prizren 3/31/2023
  Peja 5/8/2023
  Peja 5/9/2023
  Peja 8/5/2023
  Peja 8/6/2023
  Peja 10/5/2023
  Peja 10/6/2023
  Prishtine 11/28/2023
  Prishtine 11/29/2023