Calendario de exposiciones


1. UCRANIA

Ciudad de la exposiciónFechas de la exposición
  Odesa 06/03/2021
  Odesa 07/03/2021
  Zaporizhzhia 13/03/2021
  Zaporizhzhia 14/03/2021
  Mariupol, Donetsk region 08/05/2021
  Mariupol, Donetsk region 09/05/2021
  Odesa 08/05/2021
  Odesa 09/05/2021
  Kharkiv 15/05/2021
  Rivne 16/05/2021
  Dnipro 16/05/2021
  Kharkiv 23/05/2021
  Mykolayiv 05/06/2021
  Mykolayiv 06/06/2021
  Ternopil 12/06/2021
  Ternopil 13/06/2021
  Odesa 19/06/2021
  Ivano-Frankivsk 26/06/2021
  Sumy 26/06/2021
  Sumy 27/06/2021
  Poltava 03/07/2021
  Poltava 04/07/2021
  Lviv 17/07/2021
  Lviv 18/07/2021
  Kharkiv 31/07/2021
  Chernivtsi 01/08/2021
  Kyiv 27/08/2021
  Kyiv 28/08/2021
  Kyiv 29/08/2021
  Rivne 04/09/2021
  Rivne 05/09/2021
  Kharkiv 05/09/2021
  Dnipro 11/09/2021
  Dnipro 12/09/2021
  Odesa 11/09/2021
  Odesa 12/09/2021
  Uzhgorod 18/09/2021
  Uzhgorod 19/09/2021
  Vinnytsia 18/09/2021
  Zaporizhzhia 25/09/2021
  Zaporizhzhia 26/09/2021
  Kharkiv 16/10/2021
  Kharkiv 17/10/2021
  Lviv 16/10/2021
  Lviv 17/10/2021
  Kherson 17/10/2021
  Kyiv 11/12/2021
  Kyiv 12/12/2021
  Kharkiv 30/01/2022
  Odesa 13/02/2022
  Kyiv 26/08/2022
  Kyiv 27/08/2022
  Kyiv 28/08/2022
  Kharkiv 03/09/2022
  Kharkiv 04/09/2022
  Rivne 04/09/2022
  Odesa 10/09/2022
  Odesa 11/09/2022
  Dnipro 10/09/2022
  Dnipro 11/09/2022
  Zaporizhzhia 24/09/2022
  Zaporizhzhia 25/09/2022
  Sumy 25/09/2022
  Kharkiv 01/10/2022
  Kharkiv 02/10/2022
  Kherson 09/10/2022
  Chernihiv 09/10/2022
  Lviv 15/10/2022
  Lviv 16/10/2022
  Kyiv 03/12/2022
  Kyiv 04/12/2022
  Kyiv 22/04/2023
  Kyiv 23/04/2023
  Kyiv 04/08/2023
  Kyiv 05/08/2023
  Kyiv 06/08/2023
  Kyiv 09/12/2023
  Kyiv 10/12/2023
  Kyiv - Exposición Canina Mundial (WDS) 25/04/2024 - 26/04/2024 - 27/04/2024 - 28/04/2024